บัญชีสวย

เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการมักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน หากนิติบุคคลใด ๆ ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอจดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา  เรามีทีมงานมากประสบการณ์พร้อมดูแลท่าน ขอเสนองานบริการด้านจดทะเบียน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด สามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว
1.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
2.จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน
3. จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่, แก้ไขกรรมการเข้า-ออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน จดเลิกกิจการ เสร็จชำระบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า
5. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และเปลี่ยนแปลงต่างๆ
6. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
7. จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ, ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม-ลด สาขา, เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ
และงานจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานพาณิชย์ , กรมสรรพากร , สำนักงานประกันสังคม

บริการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียน
เรายังมีบริการสำหรับท่านที่ทำแบบหรือทำเอกสารยังไม่คล่อง แต่อยากไปยื่นจดทะเบียนเอง เราก็มีบริการรับเตรียมเอกสารยื่นจดทะเบียน เพื่ออำนายความสะดวกแก่ลูกค้า ในราคาที่เป็นมิตร ปัจจุบันเรารับงานจากนักบัญชีอิสระ สำนักงานบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี หลาย ๆ ที่ด้วย

บริษัท บัญชีสวย จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )
104 ซอยร่มเกล้า 19/7 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์ติดต่อ    094-441-6155 ,  02-057-0695  E-mail :   pretty2professional@gmail.com